Trọng Lai Nhất Thứ - Đam Mỹ - Đọc Truyện Online

Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2671
Đang đọc:

Trọng Lai Nhất Thứ

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Lúc còn nhỏ, Trầm Thiệu vẫn luôn thấy đau đầu vì không biết sau này lớn lên cậu sẽ chọn trường đại học nào.

Trong đầu cậu là hai tiểu nhân thường xuyên tranh cãi, một bên nói rằng khoa tự nhiên của đại học Q tốt hơn, một bên lại lớn tiếng hô khoa xã hội của đại học B tốt hơn.

Thật ra Trầm Thiệu đã nghĩ quá nhiều rồi. Vì lớn lên, cậu không cần phải đau đầu lựa chọn nữa.

Tại sao á? Tại vì đến cả cánh cửa đại học cậu còn không sờ vào được mà...

Nếu đời người có thể quay trở lại một lần.
Nguồn:kimurachan.wordpress.com, wattpad.com/user/tieumocthon

Danh sách chương

Tìm Kiếm