Tranh Thiên Hạ - Lịch Sử - Đọc Truyện Online

Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2541
Đang đọc:

Tranh Thiên Hạ

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Trích :
Một vị công chúa mỏng manh tài năng, lấy sáng chế võ công vang danh thiên hạ, gặp lúc quốc nạn cũng cầm kiếm đấu tranh. Chỉ là tại lúc loạn thế thiên hạ phân tranh, nàng làm sao để có thể bảo vệ quốc gia bách tính?
Một thế tử nước chư hầu ẩn cư nơi thâm cung lại có thể khiến cho quần hùng thiên hạ để mắt tới. Chàng không chỉ bí ẩn, mà còn nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Trong thời loạn thế quần hùng tranh đoạt liệu chàng sẽ ẩn dật không hành động hay sẽ xông ra từ chốn thâm cung sâu thẳm?

Các chương mới nhất

Tìm Kiếm